Spreeuwenburg 3D Reconstructie

In het kader van de opgraving Spreeuwenburg heb ik een reconstructie gemaakt volgens de schets van ‘A. van Beerestraten’. Zo kan een schets omgezet worden in een 3D reconstructie. Ik ging er van uit dat onderste gedeelte in de schets water zou zijn en dat er een huis redelijk ver achter spreeuwenburg stond.
 

error: Content is protected !!